Dykning som yrke

Dykning för sport eller som yrke. Många när en dröm om att utbilda sig inom dyksporten för att kunna bli instruktör. Utbildningarna finns från lägre upp till högre nivå. Detta håller sig inom sportdykning, som även kan kallas rekreationsdyk, fritidsdykning eller dykning som hobby. Ett certifikat från dessa typer av utbildningar ger behörighet att dyka i stort sett i hela världen. Den andra sidan av myntet är yrkesdykning eller anläggningsdykning och denna gren ställer stora krav på kompetens.

Dykning som yrke

Vanliga uppgifter under vattnet är i mångt och mycket detsamma som på land, svetsning, borrning, armering, gjutning av betong och mer. Att ha många strängar på sin lyra, vara problemlösare och ha kreativitet är en del av de egenskaper som uppdragsgivare efterlyser hos yrkesdykare. Arbetsmarknaden inom yrkesdykning varierar och om det inte finns jobb i Sverige, söker många äventyrare sig utomlands. Inom vårt lands gränser finns omkring 500 yrkesdykare, varav cirka hälften är anläggningsdykare. För övriga typer av dykare, se längre ner. Utbildningar och innehåll Personer som just genomgått utbildning som anläggningsarbetare, säger att utmaningen är drivkraften. Ett jobb, som på land, är enkelt och kräver kortare tid, kan ta mångdubbelt längre tid under vatten och vara mer krävande.

I Sverige är det Försvarsmakten som kontrollerar utbildningar och utfärdar certifikat för yrkesdykare. Utbildningen måste innehålla specificerade områden och certifikat utfärdas för scuba 30 respektive 40 meter, hjälmdyk på 30 och 50 meter, samt certifikat C och dykledarcertifikat. Kurser anordnas på många orter och i varierande Dykning som yrkeregi: Sveriges Byggindustrier Dykentrepenörerna Yrkeshögskolan Göteborg Räddningsdykning genom brandförsvaret Utbildningen omfattar bland annat: Formsättning och montering av trä Betong, armering och gjutning Om att shakta och slamsugning Svetsjobb som skärning och montering av stål Rörläggning Sprängning.

Förutom anläggningsdykare brukar det finnas en hel del andra specifika benämningar: Amfibiedykare Apparatdykare Attackdykare Grodman Mindykare Offshoredykning Räddningsdykare Röjdykare Rökdykare UV-fotograf Grundläggande kunskaper för att bli antagen till utbildning är att ha godkänt i: Svenska A och B (1 och 2) Matematik 1a-2a, 1b-2b eller 1c-2c, Engelska A (5) och B (6) Teknikprogrammet Naturvetenskapligt program, Yrkestekniskt program inom bygg, el och industri eller motsvarande. I samhällets tjänst Beträffande räddningsdykning, utförs sådant i 18 av Sveriges alla kommuner. Kanske är detta den mest avancerade formen av yrkesdyk och att det är en superviktig samhällsfunktion är glasklart.

Göteborg är platsen för denna typ av utbildning och kraven är mycket höga för att bli godkänd. Denna sajt om dykning är producerad av XXX Några bra länkar: Räddningsdykning: kan beställas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: www.msb.se Arbetsmiljöverket har publikation om Dykeriarbete och föreskrifter som kan laddas ner i PDF eller beställas mot avgift: www.av.se Vägledning för säkerheten vid dyktjänster: finns som PDF hos Konsumentverket: publikationer.konsumentverket.se