Dykutrustning

Rusta dig för ett dyk Dykutrustning behövers inte införskaffas direkt om man vill prova på, det går att hyra den utrustning som behövs. Och har man bekanta som redan dyker, går det bra att låna deras. Vilken utrustning som behövs anges i respektive kurs och ibland ingår en del utrustning i paketet när man anmäler sig hos en dykarskola.

Dykutrustning

För snorkling en dag kan man behöva mask och snorkel, men även en del annat, så som simfötter med mera. För mer avancerade dyk krävs även tub och regulator, samt i förekommande fall dräkt. Som synes kräver olika dyk olika typer av utrustning. Den mest förekommande utrustningen är den med dykmask och lufttuber, kallad SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus). I ett sådant fall bär alltså dykaren själv den luft och apparatur som krävs. Oftast kallas en sådan dykare för grodman. Lång lista för korta och långa dyk.

Ett dyk som kallas scuba-dyk kan kräva alla eller delar av följande utrustning för säkra dyk: Gasförråd – flaska/ flaskor, samt manometer som mäter trycket i flaskan. Flaskorna kan innehålla olika blandningar eller luft. Blandning är som regel syre med kväve och/eller helium. Blandningarna har namn som nitrox, trimix (alla tre gaserna) och heliox. Regulatorpaket som reglerar gastrycket. Man talar om två steg där den första skall ge ett tryck lite högre än det omgivande trycket.

Dykutrustning

I andra steget sänks det för att anpassas till omgivningens tryck. Vikter av bly. Dykväst för att stabilisera dykaren i vattnet. Den regleras med luft som hålls inne i västen i en blåsa. När luft förs till stiger dykaren och vice versa för nedstigning. Man använder dessutom västen till att bära flaskan. För att släppa ut luften har man en inflatorslang. Den har en knapp för att släppa ut luften och en annan för att tillföra luft. På detta vis kan även denna luft utgöra en livlina i nödsituation.

En dumpventil är till för att släppa ut luft och den kan användas av dykkamraten till dykarens hjälp. Djupmätare. Dykmask, även kallad cyklop som består av härdat glas som hålls på plats med silikon. Masken måste täcka näsan. Manometer, klocka, kniv. Dyklampa, kompass, visselpipa (att användas i nödfall). Simfenor och snorkel samt dykflagga. Torrdräkt eller våtdräkt. Den torra är bättre i kallare vatten och av denna typ finns en del variationer.

Våtdräkt kan variera i tjocklek, men en 7 millimeters, så kallad neoprem semidry, är den vanligaste i svenska sjöar och hav. Låna, hyr eller köp Hur mycket av dessa grejor som kan hyras beror helt på vart man vänder sig. Många ideella föreningar har det mesta för utlåning, hyra av utrustning finns hos de flesta dykcentra. Den allra basala utrustningen som snorkel, cyklop och simfötter är naturligt att investera i för den som verkligen vill dyka.

Några nyttiga länkar: Utrustning finns att hyra eller köpa på stocholmsdykcenter.se Västkusten i Halmstad: halmstaddykservice.se