Fridykning

Fridykning är i sin enkla form den mest tillgängliga formen av dykning. I stort sett alla friska personer kan ägna sig åt fridykning och med minimal utrustning. Simfenor, cyklop och snorkel är allt som krävs och sådant kan införskaffas för bara några hundralappar. Med denna utrustning kan man dyka under sommarsäsongen i Sverige eller på varmare breddgrader under vintern. Under de lite kallare perioderna som vi har i vårt land, kan en fridykardräkt komma väl till pass.

Fridykning

Fridykarutbildningar finns i stort sett över hela landet, bland annat i ideella organisationer eller hos företagsdrivna dykcentra. Den som blir biten, kan utveckla sitt hobbydyk till tävling. Klubbar ordnar tävlingar och Svenska Sportdykarförbundet SSDF, anordnar SM två gånger årligen i samarbete med dess medlemsföreningar. Tävlingarna går ut på undervattensvistelse på olika sätt. Tävla i fridykning Statisk anepa (STA), innebär att man ska hålla sig under vattenytan på tid. Denna form av tävling kan hållas inomhus i bassäng. Varje sekund som den tävlande kan hålla sig under vattenytan ger 0,2 poäng. Detta moment kan vara uppdelat i prov, med eller utan mask och simglasögon. Utomhus kan det krävas våtdräkt.

Deltagaren anger en tid som denne beräknas uppnå, denna kallas ”den annonserade prestationen, (AP)” och denna kommer sedan jämföras med ”den genomförda prestationen, (RP)”. En funktionär kontrollerar att den tävlande är vid liv och ej avsvimmad, genom att utväxla förutbestämda tecken emellan sig och den tävlande. Efter genomförd session skall ett så kallat ytprov genomföras. Inom 15 sekunder efter det att den tävlande brutit ytan, avlägsnas ansiktsutrustning och den tävlande visar okey-tecken med tumme och pekfinger och säger ”jag är okey” eller ”I´m okey”. Dynamisk anepa med eller utan fenor, innebär förflyttning under vatten, undervattenssim. Varje meter som simmas ger 0,5 poäng. Simmar man i bassäng ska detta ske som i vanlig simning, att den tävlande slår i kaklet vid varje vändning.

Fridykning

Utöver nämnda former, anordnas även i utomhusvatten så kallad konstantdykning. Konstant vikt med eller utan fenor. I princip innebär denna tävling att dykaren ska ta med sig föremål, så kallad ”tag” från olika djup. Alla tävlingsformer avslutas med ytprotokollet av säkerhetsskäl. Denna sida om fridykning och annan dykning är producerad av två dykintresserade personer. Länkar av vikt: Svenska Sportdykarförbundet SSDF om fridykning: www.ssdf.se Kurser i fridykning av fridykning.se: www.fridykning.se Utrustning för fridykning hos exempelvis Divestock: www.divestock.se